Vriend van Gideons

Visie 2020
De wereld is hongerig naar het Goede Nieuws dat te vinden is in Gods Woord. Elke Bijbel die wij verspreiden heeft de potentie in zich het leven van iemand te veranderen. Vriend van Gideons.

Onze visie is de omvang van de Bijbelverspreiding te laten groeien van de huidige 92 miljoen naar 120 miljoen in het jaar 2020. Echter, de huidige wereldwijde vraag naar Bijbels overstijgt momenteel onze financiële draagkracht. Sinds 2015 moet daarom het laten drukken van miljoenen Bijbels worden opgeschort in afwachting van financiële dekking.

Het realiseren van onze visie vereist dan ook extra hulp vanuit onze achterban.

Vriend worden
Medio 2015 is een speciaal support programma opgestart, namelijk het ‘Vriend van Gideons’ programma.

Graag willen wij daarmee alle christenen met een hart voor evangelisatie de mogelijkheid bieden de bediening van The Gideons, naast gebed, ook financieel te ondersteunen en daarmee op indirecte wijze ook zelf een arbeider in de oogst te zijn en visie 2020 te verwezenlijken.

De giften die wij ontvangen via het “Vriend van Gideons” programma worden uitsluitend besteed aan het kopen van Bijbels wereldwijd.

Wat levert mij het ‘Vriend van Gideons’ programma op?
Het ‘Vriend van Gideons’ programma kent de volgende privileges:

  1. Vrienden krijgen tweemaal per jaar een Vrienden nieuwsbrief met informatie over actuele gebeurtenissen binnen de Gideon bediening.
  2. Vrienden mogen desgewenst een keer mee met een uitdeling (als ‘gast’ van Gideons).

Donaties aan The Gideons International (ANBI keurmerk) komen voor de volle 100% ten gunste van het Bijbelfonds en zijn fiscaal aftrekbaar.

Hoe word ik “Vriend van Gideons”?
Als u Vriend van Gideons wilt worden kunt u zich door middel van het onderstaande formulier hiervoor opgeven. Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via het contactformulier op de homepage.

aanmeldingsformulier als Vriend van Gideons
Aanmeldingsformulier Vriend van Gideons

Aanmeldingsformulier Vriend van Gideons

Minimaal € 25,- per jaar.

Hartelijk dank voor uw ondersteuning!